Wyszukaj

Jak szukać?»

31 stycznia 2017 r. upływa termin zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zawiadomienia o wyborze metody bilansowej ustalania różnic kursowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji papierowej: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia (w wersji papierowej lub elektronicznej) do US: PIT-4R, PIT-8AR za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Mały projekt i środki publiczne
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Mały projekt i środki publiczne

Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Jolanta Białkowska

Samorządowa instytucja kultury utworzona przez gminę chce pozyskać wsparcie na realizację małego projektu z PROW. Czy projekt może być współfinansowany z jej środków?

NIE. Wsparcie na mały projekt z PROW może być przyznane pod warunkiem, że nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych. Współfinansowanie małego projektu może pochodzić jedynie z Funduszu Kościelnego lub dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego bądź subwencji ogólnej. Wynika to z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW... (Dz. U. z 2008 r. nr 138, poz. 868 ze zm.). Problem w tym, że działalność samorządowej instytucji kultury nie jest finansowana z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wkład własny do małego projektu będzie pochodził ze środków publicznych, które nie są dozwolone na mocy programu pomocowego. Taki stan rzeczy wyklucza więc samorządową instytucję kultury z możliwości ubiegania się o wsparcie na realizację małego projektu z PROW.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60