Bilans 2015
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2015  »  Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (896) z dnia 20.11.2015

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
1 2 »
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL
Bilans 2015 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2015 r.
IV kwartał 2015 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2015 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2016 r.
 
Nie później niż do końca marca 2016 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2015 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2015 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2015 r. a zakończyć do 15 stycznia 2016 r., są to m.in.:
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badaniu za 2015 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostki małej
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) wprowadziła do ustawy o rachunkowości kolejną kategorię jednostek, tj. jednostki małe, dla których opracowano nowy, skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek mikro
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100) wprowadziła do ustawy o rachunkowości kategorię jednostek mikro, określając przy tym uproszczenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2015 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 254/A/NBP/2015 z 31 grudnia 2015 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
Bilans 2015 - druki
Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.

Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60