Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Podatki » Inne podatki i opłaty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zbliżają się terminy na wniesienie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Wraz ze wspólnikiem prowadzimy restaurację, w której na podstawie ważnego zezwolenia podajemy alkohol. W 2014 r. po raz pierwszy będziemy składać dokumenty związane ze sprzedażą alkoholu w ubiegłym roku i wnosić wymagane opłaty. W jaki sposób określa się wartość sprzedanego alkoholu?

Jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na podawanie alkoholu w restauracji Czytelnicy byli zobowiązani do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z takiego zezwolenia. Jej wysokość była uzależniona od rodzaju podawanego alkoholu.

Przedsiębiorców, którzy w danym roku już po uzyskaniu zezwolenia prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, obciążają dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Od zawartych w tym oświadczeniu informacji zależy wysokość ponoszonych opłat. Stanowi ona bowiem wartość procentową ogólnej wartości sprzedanego alkoholu. Wartość sprzedaży alkoholu wylicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego. W przypadku gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłata to 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła tych kwot, wnoszą opłaty w takiej wysokości, jak w momencie uzyskiwania zezwolenia, tj.:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
   
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


W danym roku opłatę wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


We wspomnianym oświadczeniu podaje się wartość sprzedaży. Jest to wartość uzyskana według ceny detalicznej (rzeczywistej), którą płaci każdy kupujący. Jest to więc cena zawierająca podatek VAT i marżę, którą pobiera sprzedawca.

Czytelnicy powinni pamiętać, że jeżeli nie dokonają opłat za korzystanie z zezwolenia w terminie, to nastąpi jego wygaśnięcie z mocy prawa (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt III SA/Wr 798/10). Terminy na uiszczenie tych opłat mają charakter materialnoprawny i brak jest możliwości ich przywrócenia.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60