Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: PIT 2013 » Przychody i koszty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie przychodów z najmu przez małżonków

Gazeta Podatkowa
Beata Siwkowska

Uzyskujemy z mężem dochody ze stosunku pracy. Ponadto od 2013 r. osiągamy przychody z wynajmu pomieszczenia w domu należącym do wspólnego majątku. Jak będziemy musieli rozliczyć w zeznaniu rocznym przychód z najmu? Zaznaczam, że spełniamy warunki do wspólnego opodatkowania.

Przychody z tzw. prywatnego najmu podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu). Bez względu na przyjęty sposób opodatkowania przychodów z najmu małżonkowie mają możliwość wyboru sposobu jego rozliczania, jeżeli:

  • przedmiot najmu należy do wspólnego majątku,
     
  • między małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

Wówczas mogą rozliczać je po połowie lub w całości przez jednego z nich.

Zasadą jest, iż małżonkowie rozliczają przychody z najmu po połowie. Aby skorzystać z drugiego rozwiązania konieczne jest terminowe złożenie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, stosownego oświadczenia.

Dokonany przez małżonków wybór zasad opodatkowania przychodu z najmu obowiązuje w trakcie roku (przy zapłacie zaliczek czy ryczałtu ewidencjonowanego) oraz przy składaniu zeznania podatkowego (za wyjątkami określonymi w art. 8 ust. 5 ustawy o pdof i art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Na rodzaj i ilość składanych przez małżonków zeznań podatkowych za dany rok ma wpływ nie tylko forma i sposób opodatkowania przychodów z najmu, ale również okoliczność czy spełniają oni warunki do wspólnego opodatkowania oraz jakiego rodzaju przychody uzyskali poza przychodami z najmu.

Zakładając, że małżonkowie będą spełniali warunki do wspólnego opodatkowania za 2013 r., ich rozliczenie za dany rok w opisywanym stanie faktycznym obrazuje przykład.

Przykład

Małżonkowie spełniają warunki do wspólnego opodatkowania za 2013 r. W tym roku uzyskają dochody ze stosunku pracy i prywatnego najmu.

I przypadek

  • przychody z najmu są opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane po połowie przez małżonków

Małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia w jednym zeznaniu. W związku z tym, że przychodami obojga opodatkowanymi według skali są przychody ze stosunku pracy i najmu, wspólne zeznanie złożą na druku formularza PIT-36 (każdy z nich wykaże w nim połowę przychodu z najmu).

II przypadek

  • przychody z najmu są opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane w całości przez męża

Małżonkowie mogą przychody ze stosunku pracy i najmu rozliczyć we wspólnie złożonym zeznaniu oznaczonym jako PIT-36. Przy czym cały przychód z najmu wykaże w nim mąż.

III przypadek

  • przychody z najmu są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym i rozliczane po połowie przez małżonków

Przychody ze stosunku pracy mogą zostać rozliczone we wspólnie złożonym PIT-37. Ponadto mąż i żona złożą osobno PIT-28, w których każdy wykaże połowę przychodów z najmu za 2013 r.

IV przypadek

  • przychody z najmu są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym i rozliczane w całości przez męża

Przychody ze stosunku pracy mogą zostać rozliczone we wspólnie złożonym PIT-37. Ponadto mąż złoży PIT-28, w którym wykaże całość przychodów z najmu za 2013 r.

Przychody i koszty - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60