Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij
Aktualnie jesteś: PIT 2013 » Odliczenia od dochodu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zakup aparatu słuchowego a ulga rehabilitacyjna w PIT 2013

Gazeta Podatkowa
Beata Siwkowska

Posiadam III grupę inwalidzką (lekki stopień niepełnosprawności) związaną z uszkodzeniem narządu słuchu. W 2013 r. zakupiłem aparat słuchowy. Czy wydatek związany z jego zakupem mogę odliczyć w zeznaniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Czy fakt, że posiadam III grupę inwalidzką pozbawia mnie prawa do odliczenia?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczać można wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Katalog wydatków uznawanych za poniesione na wskazane cele określa art. 26 ust. 7a ustawy o pdof. Wśród nich znajdują się wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Aby zatem objąć odliczeniem wydatki na zakup sprzętu, urządzenia czy narzędzi technicznych, muszą one spełniać dwa warunki, tj. cechować się:

  • indywidualnym przeznaczeniem dostosowanym do konkretnej niepełnosprawności,
     
  • niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwiać osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych.

W opisywanym stanie faktycznym wskazane warunki spełnia aparat słuchowy.

Odliczenie wydatku na zakup aparatu słuchowego przysługuje osobie z niepełnosprawnością narządu słuchu, bez względu na stopień orzeczonej z tego tytułu niepełnosprawności. W odniesieniu do wydatków na zakup omawianego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych ustawodawca nie wprowadził ograniczenia co do osób niepełnosprawnych, którym przedmiotowe odliczenie przysługuje, tak jak to uczynił np. w odniesieniu do wydatków na opłacenie przewodników osób niewidomych. Wydatki z tego tytułu odliczyć mogą tylko osoby z I lub II grupą inwalidztwa.

Zatem Czytelnikowi posiadającemu III grupę inwalidzką, z uwagi na uszkodzenie narządu słuchu, przysługuje prawo do odliczenia wydatku na zakup aparatu słuchowego.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60