Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij
Aktualnie jesteś: PIT 2013 » Odliczenia od podatku
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ryczałtowiec i składki płacone do KRUS

Gazeta Podatkowa
Beata Siwkowska

W maju 2013 r. rozpocząłem działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Jestem ubezpieczony w KRUS. Czy o składki emerytalno-rentowe, które od momentu rozpoczęcia działalności opłacam w KRUS w podwójnej wysokości, mogę pomniejszyć przychody lub podatek?

Aby podatnik odliczył od przychodu lub podatku składki opłacone w KRUS, prawo do takiego odliczenia musi wynikać z art. 11, 13 lub 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaś przepisy te nie przewidują możliwości odliczania takich składek.

Podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej i opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od:

1) przychodów:

  • stratę z działalności gospodarczej za wcześniejsze lata (na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy o pdof),
    
  • wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o pdof, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o pdof,

2) kwoty podatku:

  • kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o pdof, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego,
    
  • kwotę ulgi abolicyjnej z art. 27g ustawy o pdof.

Wśród wydatków objętych odliczeniem od przychodu na podstawie wskazanego wcześniej art. 26 ustawy o pdof znajdują się m.in. składki zapłacone w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika, a także osób z nim współpracujących. Przy czym, aby przysługiwało prawo do ich odliczenia, muszą to być składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei ryczałt ewidencjonowany przedsiębiorca może obniżać m.in. o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przy czym kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się ryczałt, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zakres podmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie obejmuje rolników. Do nich ma zastosowanie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Składki opłacone na podstawie tej ustawy nie są objęte preferencją podatkową w postaci ulgi. Oznacza to, że składek zapłaconych do KRUS ryczałtowiec nie może odliczyć ani od przychodu, ani od kwoty ryczałtu.

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60