Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Prawnik radzi » Inne zagadnienia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdu

Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Dawid Szwarc

Od ubezpieczyciela dowiedziałem się, że powinienem wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu z uwagi na odszkodowanie, które wypłacił mi z polisy AC. Czy prawo faktycznie przewiduje taki obowiązek?

Badania techniczne, którym poddawany jest każdy pojazd, i które stanowią podstawę dopuszczenia go do ruchu, dzielą się m.in. na badania okresowe oraz badania dodatkowe. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się co do zasady corocznie - wyjątek odnosi się m.in. do samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy, tutaj pierwsze badanie musi nastąpić przed upływem 3 lat, a drugie badanie przed upływem 5 lat.

Badania dodatkowe wchodzą w grę w sytuacjach opisanych w art. 81 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 908 ze zm.). Może to mieć miejsce m.in. wtedy, gdy pojazd został na nie skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska. Podobnie w sytuacji, gdy w pojeździe dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (nie dotyczy to montażu instalacji gazowej). Dodatkowe badanie wymagane jest również wtedy, gdy w pojeździe dokonana została naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC bądź AC pojazdu, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Badania techniczne przeprowadza się także, gdy pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy i gdy został skierowany na takie badanie przez organ kontroli ruchu drogowego.

Inne zagadnienia - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60