Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Prawo pracy » Czas pracy i urlopy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpływ zmiany etatu na wymiar urlopu wypoczynkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (311) z dnia 1.03.2012

1) W jaki sposób należy ustalić liczbę dni urlopu przysługującego pracownikowi niepełnoetatowemu, którego wymiar czasu pracy zmienia się w trakcie roku kalendarzowego?

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w jakim jest zatrudniony, biorąc za podstawę 20 dni, jeżeli pracownik posiada staż urlopowy krótszy niż 10 lat, albo 26 dni przy stażu wynoszącym co najmniej 10 lat (art. 154 § 2 K.p.).

Obliczając wymiar należnego urlopu w razie zmiany wielkości etatu uwzględnia się odrębnie każdy okres pracy niepełnowymiarowej. Zwiększając lub redukując wymiar urlopu stosuje się regulacje prawa urlopowego dotyczące proporcjonalnego urlopu, tj.:

 • podstawą obliczeń jest przysługujący pracownikowi wymiar urlopu za cały rok kalendarzowy ustalony zgodnie z art. 154 K.p.,
   
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 i art. 1553 K.p.),
   
 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu (art. 1552a § 1 K.p.).
  Przykład  

Pracownik uprawniony do kolejnego urlopu od 1 października 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. był zatrudniony na 1/4 etatu, a od 1 lutego 2012 r. świadczy pracę na 3/4 etatu. Jego staż urlopowy wynosi 8 lat. Pracownik nie korzystał jeszcze z urlopu wypoczynkowego, a umowa jest z nim zawarta na dwa lata.

W 2011 r. pracownik przepracował 3 miesiące na 1/4 etatu. Wymiar urlopu dla całego roku pracy wyniósłby 5 dni (1/4 etatu x 20 dni). Za 3 miesiące pracy przysługuje prawo do 2 dni urlopu (3/12 x 5 dni = 1,25 dnia, po zaokrągleniu 2 dni). Za styczeń br., w którym był nadal zatrudniony na 1/4 etatu, należy się 1 dzień urlopu: (1/12 x 5 dni urlopu = 0,41 dnia, po zaokrągleniu 1 dzień). Kolejne miesiące dotyczą już zatrudnienia na 3/4 etatu. Przy całorocznym zatrudnieniu miałby prawo do 15 dni urlopu (3/4 etatu x 20 dni = 15 dni). Zatem za pozostałe w tym roku miesiące pracy pracownik nabywa prawo do 14 dni urlopu (11/12 x 15 dni = 13,75 dnia, po zaokrągleniu 14 dni). Łącznie za 2012 r. przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 15 dni (1 dzień + 14 dni).

2) Zatrudniamy na 1/10 etatu pracownika z ponad dziesięcioletnim stażem pracy. Pracownik wykonuje swoje obowiązki przychodząc do pracy przez 2 dni w tygodniu na 2 godziny. Jak należy rozliczyć jego urlop wypoczynkowy?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy wziąć pod uwagę regulacje art. 154 K.p. Według powołanej normy, wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący mu z tytułu ogólnego stażu (art. 154 § 2 K.p.). Powołany przepis obliguje pracodawcę do zaokrąglania wynikającego z obliczeń niepełnego dnia urlopu w górę do pełnego dnia.

Zatem pracownik ze stażem uprawniającym do urlopu w wymiarze 26 dni, zatrudniony na 1/10 etatu:

 • ma prawo do 3 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, zgodnie z wyliczeniem 1/10 etatu x 26 dni = 2,6 dnia, po zaokrągleniu 3 dni, a
   
 • jego pula urlopowa po przeliczeniu wynosi 24 godziny, tj. 3 dni x 8 godz.

Faktyczna liczba dni wolnych od pracy jaką będzie miał dany pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego zależy od rozkładu jego czasu pracy. Stosownie do art. 1542 § 1 K.p., urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony na 1/10 etatu wykonuje pracę we wtorki i w piątki po 2 godziny (z odpowiednimi modyfikacjami uwzględniającymi wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym). W ciągu roku ma prawo do 3 dni (24 godz. urlopu). Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop w dniach od 1 do 9 marca 2012 r. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu na wszystkie dni będące dla niego dniami pracy. W tym okresie przypadały 3 takie dni. Pula urlopowa pracownika zostanie pomniejszona o 6 godzin (3 dni x 2 godz.) i wyniesie 18 godzin (24 godz. - 6 godz.).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60