Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Rachunkowość » Księgi rachunkowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie odsetek od lokat terminowych w księgach rachunkowych spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (333) z dnia 1.11.2012

Odsetki od lokat terminowych są zgodnie z orzecznictwem traktowane jako dochody wspólników spółki osobowej uzyskiwane z kapitałów pieniężnych. Jak wyodrębnić w księgach rachunkowych spółki poszczególne przychody oraz wynik z wykonywanej działalności gospodarczej i z kapitałów pieniężnych?

Odsetki od wolnych środków, które spółka osobowa przechowuje na lokatach, nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, który jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 updof. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe, w tym m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2012 r., nr ITPB1/415-584/12/WM.

Spółka osobowa, która osiąga z lokat przychody z kapitałów pieniężnych, nie może od nich odliczyć kosztów ani uwzględnić strat związanych ze swoją działalnością. Musi też prowadzić podwójną ewidencję, w której uwzględni przychody z dwóch różnych źródeł. Podział ten umożliwi ustalenie podstaw opodatkowania, sposób opodatkowania i jego wysokość.

Jak stanowi art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, otrzymane odsetki zalicza się do przychodów finansowych. W księgach rachunkowych ujmuje się je na koncie 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Przychody finansowe z tytułu odsetek), do którego można prowadzić dalszą ewidencję analityczną umożliwiającą ustalenie źródeł uzyskanych odsetek, tj. z podziałem na pochodzące z działalności inwestycyjnej, działalności finansowej i działalności operacyjnej m.in. odsetki dopisane do podstawowego konta bankowego jednostki, odsetki od lokat bankowych, odsetki za zwłokę od należności związanych z działalnością podstawową.

Należy zaznaczyć, iż podziału analitycznego kont dokonują jednostki we własnym zakresie w zależności od potrzeb. Naszym zdaniem - jednostka może również wyodrębnić w ramach kont 86 "Wynik finansowy" i 82 "Podział wyniku finansowego" konta analityczne. W takim przypadku w księgach rachunkowych jednostki byłby wyodrębniony wynik z dwóch różnych źródeł, tj. wynik finansowy z działalności gospodarczej i z kapitałów pieniężnych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60