Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Faktura w walucie obcej w obrocie krajowym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Faktura w walucie obcej w obrocie krajowym

Poradnik VAT nr 14 (350) z dnia 20.07.2013

W prowadzonej przez nas działalności gospodarczej zamierzamy wystawiać faktury w euro. Czy możemy wystawiać takie faktury dla kontrahentów krajowych? Jeśli tak, to w jaki sposób powinniśmy dokonać przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej?

Przepisy ustawy o VAT i rozporządzenia w sprawie faktur nie zawierają jakiegokolwiek zastrzeżenia, które zabraniałoby wystawiania faktur w walucie obcej. Podatnicy mogą więc określać należności w walucie innej niż polski złoty.

Warto jednak zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wystawania faktur, które określone zostały w rozporządzeniu w sprawie faktur. W § 5 ust. 7 rozporządzenia zastrzeżono, że kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określana jest kwota należności.

Wystawiając więc fakturę w walucie obcej należy pamiętać, żeby kwota podatku wyrażona była również w złotych polskich.

Przeliczenia wykazywanych na fakturach kwot należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w art. 31a ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone są w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro należy przeliczyć z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (i odpowiednio ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60