Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnienie Ministerstwa ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje przepis ograniczający stosowanie 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Jest to art. 22 ust. 9a updof. Z przepisu tego wynika, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Oznacza to, że w 2013 r. roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi 42.764 zł (tj. 1/2 z 85.528 zł).

Wskazany limit ma zastosowanie do przychodów z tytułów określonych w powołanym art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bez względu na to, czy podstawą ich osiągnięcia jest umowa o pracę, o dzieło czy też inna umowa.

Podatnik uzyskujący przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty, ma możliwość złożenia płatnikowi oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania. Stosowne w tym zakresie regulacje znajdują się w:

  • art. 32 ust. 7 updof dotyczącym oświadczenia składanego pracodawcy,
     
  • art. 41 ust. 11 updof mającym zastosowanie do pozostałych płatników.

Na podstawie pierwszego z powołanych przepisów, płatnik (zakład pracy) zaprzestaje potrącania 50% kosztów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył mu oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Natomiast dla płatników z art. 41 ust. 1 updof termin zaprzestania stosowania 50% kosztów na wniosek podatnika, nie został określony.

Z przepisów nie wynika jednak, jak powinien postąpić płatnik, gdy limit stosowanych przez niego 50% kosztów uzyskania przychodów zostanie przekroczony, a podatnik uprawniony do takich kosztów nie złoży mu oświadczenia o zaniechaniu ich stosowania. O wyjaśnienie tej kwestii zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów.

Z pisma otrzymanego przez nasze Wydawnictwo 13 marca 2013 r. wynika, że płatnik ma obowiązek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do obowiązującego limitu. Oznaczałoby to więc, że jeżeli stosowane podatnikowi przez danego płatnika 50% koszty uzyskania przychodów przekroczą 42.764 zł, płatnik obowiązany jest samoczynnie zaprzestać dalszego ich stosowania.

Ministerstwo dodało też, że w trakcie roku podatkowego płatnik może zostać "zwolniony" ze stosowania tych kosztów w wyniku złożenia przez podatnika oświadczenia. Przy czym pracodawca ma obowiązek uwzględnić to oświadczenie w miesiącu następnym po jego złożeniu, a pozostali płatnicy - przy wypłacie i obliczaniu "najbliższego" dochodu podatnika, dokonywanego po uzyskaniu oświadczenia.

Resort finansów wyjaśnił, że w przypadku podatników niebędących pracownikami ustawodawca celowo nie wskazał, że (jak ma to miejsce u pracowników) płatnik ma się zastosować do oświadczenia podatnika począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia. W tym przypadku bowiem może wystąpić jednorazowy obowiązek poboru podatku przez płatnika, np. zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło. Podatnik wówczas może złożyć takie oświadczenie przed wypłatą wynagrodzenia lub nawet w dniu jego wypłaty, a płatnik będzie miał obowiązek zastosować się do niego przy poborze zaliczki na podatek.

Więcej na temat stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów napiszemy w jednym z najbliższych numerów Przeglądu Podatku Dochodowego.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60