Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot dotacji w części dotyczącej VAT odliczonego w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (320) z dnia 20.04.2012

Instytucja kultury otrzymała w 2011 r. dotację na realizację wystawy. Rozliczając projekt okazało się, że instytucja musi zwrócić kwotę podatku VAT, odzyskanego za towar i usługi sfinansowane dotacją. Jak zaksięgować zwracany VAT?

Z pytania wynika, że ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej przez instytucję kultury, opłacone zostały zobowiązania w kwotach brutto (łącznie z VAT). Jednocześnie - w związku z tym, że instytucja ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów - udzielona dotacja podlega zwrotowi do budżetu w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.

Należy jednocześnie przypomnieć, że w sytuacji, gdy środki otrzymane w ramach dotacji mają bezpośredni związek z działalnością statutową i stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury, dotację taką zalicza się do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej). Wpływ dotacji, o której mowa w pytaniu, może zostać ujęty w księgach instytucji kultury, zapisem:
 
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
         (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą).

Naszym zdaniem zwrot dotacji w części dotyczącej VAT można zaksięgować jako zmniejszenie przychodów działalności statutowej, zapisem:
 
      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Czy zmniejszenia przychodów działalności statutowej należy dokonać również wtedy, gdy rozliczenie projektu i zwrot pieniędzy nastąpiły w styczniu 2012 r.?
 

Na ujęcie w księgach rachunkowych zwrotu dotacji ma wpływ to czy rozliczenie projektu nastąpiło jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r., czy też dopiero po jego zatwierdzeniu.

W przypadku gdy rozliczenie projektu i zwrot dotacji w części dotyczącej VAT nastąpiły dopiero w styczniu 2012 r., ale jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r., zmniejszenia uzyskanych w 2011 r. przychodów podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) dokonuje się w księgach 2011 r., zapisem:
 
      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Zwrot dotacji księgowany będzie w księgach roku 2012, zapisem:
 
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeśli jednak rozliczenie projektu nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r., to uwzględnić należy postanowienia art. 54 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o rachunkowości. W sytuacji gdy rozliczenie projektu nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r., zwrot dotacji w części dotyczącej VAT zostanie ujęty w księgach 2012 r., zapisem:
 
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60