Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013

Czy pracownik występujący o dodatkowy urlop macierzyński jest obowiązany złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica?

Przepisy określające dokumentację związaną z dodatkowym urlopem macierzyńskim nie formułują wprost obowiązku odbierania oświadczenia w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica dziecka. Biorąc jednak pod uwagę zakaz jednoczesnego korzystania z uprawnienia przez oboje rodziców, a także jego limitację, żądanie takiego oświadczenia jest uzasadnione.

W myśl art. 1821 § 1 K.p. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
     
  • do 8 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Ważne: W celu skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem jest obowiązany złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie.

Warto tu zwrócić uwagę, iż w drodze ostatniej nowelizacji przepisów z tego zakresu ustawodawca zastępując w art. 1821 K.p. wyraz "pracownica" słowem "pracownik", zrównał uprawnienia rodziców w tym względzie. Wcześniej pracownik-ojciec wychowujący dziecko miał prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego jedynie we wskazanych w przepisach okolicznościach. Jeżeli chodzi o zakreśloną w ustawie treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński, to zgodnie z art. 1821 § 4 K.p. w dokumencie tym należy wskazać termin zakończenia "podstawowego" urlopu macierzyńskiego, a w przypadku wnioskowania o drugą część urlopu dodatkowego - termin zakończenia pierwszej części oraz okres dotychczas wykorzystanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Powołany przepis nie zawiera wymogu złożenia oświadczenia na temat korzystania z uprawnienia przez drugiego z rodziców. Przy czym jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może korzystać jedno z nich (art. 1891 K.p.). Mogą się także tym uprawnieniem podzielić. Powyższe wynika z art. 1821 § 2 K.p., w myśl którego urlop ten może być udzielony jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Powołany przepis nie pozostawia więc wątpliwości, iż z uprawnienia nie mogą oni korzystać jednocześnie (poszczególne części muszą być wykorzystane jedna po drugiej). Dlatego też uważamy, że pracodawca może żądać złożenia oświadczenia o niekorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez drugiego rodzica (lub wskazania okresu, w którym korzystał z tego urlopu).

  Przykład  

Pracownica korzystająca obecnie z urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym zamierza wystąpić o 3 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W tym celu złożyła następujący wniosek:

Joanna Majkowska 
ul. Kasprzaka 1/10
71-074 Szczecin
Szczecin, dnia 31 lipca 2013 r.
"Bud-domek" Sp. z o.o.
ul. Jasna 10
70-777 Szczecin

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Na podstawie art. 1821 K.p. wnoszę o udzielenie mi pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 3 tygodni na syna Adriana Majkowskiego urodzonego 1 kwietnia 2013 r. Jednocześnie oświadczam, że:

  • wykorzystywany przeze mnie podstawowy urlop macierzyński zakończy się 18 sierpnia 2013 r.,
     
  • ojciec dziecka, Marcin Majkowski, nie będzie korzystał z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Joanna Majkowska
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60