Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013

W każdym miesiącu zawieramy z własnym pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie dodatkowych zadań. Czy wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu powinniśmy uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków?

Nie, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawieranych z własnym pracownikiem - nawet w każdym miesiącu - na kilka dni, nie może być uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (odpowiednio za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia).

W sytuacji, gdy z własnym pracownikiem została zawarta umowa zlecenia, to wynagrodzenie z tytułu tej umowy dla celów ubezpieczeń społecznych traktuje się tak, jak wynagrodzenie za pracę. Może więc ono zostać wliczone do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, o ile umowa zlecenia trwała nieprzerwanie w miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy i trwa nadal w czasie tej niezdolności. Takie postępowanie wynika z art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z powołanym przepisem składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należnego za okres po tym terminie.

Ważne: Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków nie dłużej niż do dnia, do którego umowa zlecenia została zawarta.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, żadna z umów zlecenia nie została zawarta na taki okres, aby uzyskane z tytułu jej wykonywania wynagrodzenie mogło zostać wliczone do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Są one bowiem zawierane w każdym miesiącu i obejmują kilka dni tego miesiąca, a w miesiącu powstania niezdolności do pracy zostały już zakończone.

  Przykład  

Pracodawca zawarł z własnym pracownikiem umowę zlecenia na okres od 1 października 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 28 stycznia do 4 lutego 2013 r. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia za okres:

  • od 28 do 31 stycznia 2013 r. (do dnia, do którego zawarto umowę zlecenia) stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2012 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia uzyskanego za październik, listopad i grudzień 2012 r. (wynagrodzenie za pracę i ze zlecenia w tych miesiącach zostało zsumowane),
     
  • od 1 do 4 lutego 2013 r. stanowiło wynagrodzenie za ww. miesiące, z wyłączeniem wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy zlecenia.
  Przykład  

Pracodawca w każdym miesiącu zawiera z pracownikiem kilkudniową umowę zlecenia. Ostatnia umowa została zawarta na okres od 4 do 15 lutego 2013 r. Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego od 6 do 12 lutego 2013 r. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy o pracę za okres od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, ponieważ umowy te, zawierane w miesiącach poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, zostały już zakończone. Nie ma znaczenia, że niezdolność do pracy przypada na okres umowy zlecenia zawartej w lutym 2013 r., ponieważ wynagrodzenie za ten miesiąc nie jest uwzględniane w podstawie wymiaru.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60