Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy przy krótkim "stażu" ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy przy krótkim "stażu" ubezpieczeniowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (772) z dnia 10.06.2012

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca i zachorował w miesiącu następnym? Nadmieniamy, że posiada on wymagany okres ubezpieczenia chorobowego.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca, a prawo do zasiłku nabył w miesiącu następnym, stanowi przychód z pierwszego niepełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia.

Wysokość zasiłków dla osób niebędących pracownikami ustala się w oparciu o art. 48-52 ustawy zasiłkowej. Do tej grupy ubezpieczonych nie ma zastosowania art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej, dlatego też nie ma podstaw do uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków uzupełnionego wynagrodzenia. Nie ma też powodu, aby z podstawy wymiaru zasiłku wyłączać wynagrodzenie za miesiąc, w którym umowa była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca. Wyjątek przy tym wyłączeniu stanowią przypadki, w których przychód ubezpieczonego uległ zmniejszeniu na skutek niewykonywania pracy w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych. Natomiast w sytuacji, gdy umowa była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca z innych przyczyn niż wyżej wymienione, w podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się przychód faktycznie osiągnięty przez ubezpieczonego (bez uzupełnienia).

Gdyby zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu ubezpieczenia, podstawę jego wymiaru należałoby ustalić zgodnie z art. 49 ustawy zasiłkowej, przyjmując do jej obliczenia np. kwotę określoną w umowie zlecenia. Ponieważ jednak zleceniobiorca zachorował w miesiącu następnym, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, pomniejszony o kwotę odpowiadającą 13,71% tej podstawy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60