Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Prawo pracy » Inne zagadnienia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013

W centrum kultury zatrudniliśmy pracownika z ponad 29-letnim stażem. Czy po przepracowaniu zaledwie kilku miesięcy nabędzie on prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 30-lecia pracy?

Tak, mimo krótkiego okresu pracy u obecnego pracodawcy należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową w dniu nabycia do niej prawa.

Problematykę zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej ustawa oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1105).

Ustawa przyznaje prawo do nagrody jubileuszowej po spełnieniu określonych warunków, które są uzależnione od tego czy pracownik jest pracownikiem artystycznym, czy należy zaliczyć go do pozostałych pracowników instytucji kultury. Przykładowo pozostali pracownicy instytucji kultury (nieartystyczni) otrzymują po 30 latach pracy nagrodę jubileuszową w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego. Nagrodę jubileuszową oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Do okresów pracy, od których zależy prawo i wysokość nagrody wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, a także okres pracy w aktualnym zakładzie pracy. Istotne jest, że omawiane uprawnienie nie jest uzależnione od okresu zatrudnienia u obecnego pracodawcy, a także pracy w instytucjach kultury w ogóle.

Ważne: Pracownik instytucji kultury nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika do niej prawa.

Warunkiem otrzymania nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie prawa do tego świadczenia. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

  Przykład  

Od 2 stycznia br. w centrum kultury i sztuki (w dziale marketingu) został zatrudniony pracownik na pełen etat. Legitymuje się on ogólnym stażem wynoszącym 29 lat, 6 miesięcy i 7 dni. Umowa została zawarta na czas określony do 30 czerwca br. Pracownik przed zakończeniem zatrudnienia nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego.


Zwracamy uwagę!
Jak stanowi art. 31d ustawy, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, określone w ustawie, obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.

Inne zagadnienia - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60