Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » PIT 2015

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016

Wspólne opodatkowanie

Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016

Przegląd Podatku Dochodowego

Odliczenia od dochodu

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016

Gazeta Podatkowa

Odliczenia od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016

Dochody zagraniczne

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
DARMOWY
PROGRAM
szczegółowy opis programu »
Rozlicz podatek łatwo, szybko i prawidłowo! Darmowy program PIT Gofin 2015 - roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2015 r. - przeznaczony jest dla wszystkich podatników. Wypełnij PIT i złóż w sposób tradycyjny lub przez internet.
Uwaga! Program może być wykorzystywany bezpłatnie również do celów zarobkowych.
» Poleć program PIT Gofin 2015 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
Partnerzy
Akcji PIT:

Niezbędna pomoc


Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2015
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2015


 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2015


Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014 i 2015 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
w 2015 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
w 2015 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
w 2015 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
w 2015 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
e) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
w 2015 r. - wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł
• Darowizny przekazane na:
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2015 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego 
w 2015 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o. pdof)
kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Według stanu na 1.01.2015 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł
Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
w 2015 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
- 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł - na drugie dziecko,
- 166,67 zł - na trzecie dziecko,
- 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia

PIT 2015 - druki

Deklaracje i informacje
Deklaracje i informacje
Zeznanie
Zeznanie
Roczne obliczenie podatku
Roczne obliczenie podatku

Program PIT - archiwum

Rozliczałeś podatek dochodowy korzystając z programu PIT 2015 lub wcześniejszych wersji?
Jeżeli chcesz dokonać korekty zeznań za poprzedni rok możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT.

Rachunki bankowe urzędów skarbowych


Organizacje pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl/bip/
PODPOWIEDZCIE JAK OBLICZYC: EMERYTURA Z POLSKI: DOCHÓD 9 876,52 PODATEK: 456,00 EMERYTURA Z USA: DOCHÓD 5 136,29 PODATEK ZAPŁACONY ZA ...
PIT 2012 - PIT-36 EMERYTURA
pracownik dostarczył druk PIT-2 przed pierwszą wypłatą (zatrudniony od 01.03.2016), ale potem dowiedzielismy się, że ma działalność w formie karty podatkowej oraz najem prywatny nie powiedział nam. teraz jest na urlopie ...
PIT 2012 - Czy składa PIT-2 ?
Mam pytanie. Wyliczam PIT-4 za kwiecień 2016 i w poz.47 ( zaliczenie nadpłaty w gotówce wynikającej z rozliczenia za rok ubiegły) pojawia się kwota. O co może chodzić?
PIT 2012 - PIT-4R
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60